Chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày đăng: 27/11/2023 Bản in

Phan Trang (đưa tin)

      Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 01 - 03/12/2023 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

      Để chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 toàn thể cán bộ, đoàn viên của Viện Công nhân và Công đoàn đã thay ảnh đại diện trên các trang thông tin, mạng xã hội.

Top