Nghiên cứu - trao đổi

B2: Đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người lao động

10,3 triệu đồng/tháng là mức chi tiêu trung bình của NLĐ trong năm 2022. So với mức thu nhập 8,74 triệu đồng/tháng, mức chi tiêu trung bình này đạt…
05/06/2023
Đọc tiếp

Các hình thức phi chính thức việc làm

Phi chính thức việc làm (informalization of employment) được hiểu là làm mất đi quan hệ việc làm theo đúng nghĩa hay theo đúng quy định của pháp…
01/06/2023
Đọc tiếp

B1: Tình hình việc làm thu nhập của công nhân lao động trong bối cảnh hiện nay

Loạt bài viết này được hình thành dựa trên kết quả khảo sát điều tra về tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân, viên chức, lao động…
01/06/2023
Đọc tiếp
Top