TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023-2028

Ngày đăng: 01/06/2023 Bản in

    Ngày 30/5/2023, Công đoàn cơ sở Viện Công nhân và Công đoàn (Công đoàn Viện) đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Thanh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Viện Công nhân và Công đoàn và toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, Chủ tịch công đoàn cơ sở Viện CNCĐ, đồng chí Trần Tố Hảo, Phó Trưởng phòng TCHC & QLKH, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viện hiện có 13 đoàn viên đang sinh hoạt. Trong 5 năm qua, nhân sự Ban Chấp hành có nhiều biến động, do đó Công đoàn đã thực hiện kiện toàn Ban Chấp hành để lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Viện đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
    Bên cạnh đó, Công đoàn Viện thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của đoàn viên, chủ động tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Viện tặng quà cho cán bộ, đoàn viên, cộng tác viên vào các dịp lễ, tết.

ảnh toàn cảnh đại hội 

    Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Việc nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên có những thời điểm chưa được thường xuyên, kịp thời. Nội dung phương pháp hoạt động công đoàn tuy đã có những đổi mới song nhìn chung vẫn chưa thực sự sôi nổi, một số hoạt động công đoàn còn nặng về hành chính. Một số thời điểm, do yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành nên việc chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Ban Chấp hành chưa thực sự chủ động. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

     Đồng chí Vũ Minh Tiến - Bí thư chi bộ Viện CNCĐ, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội II và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022; hoàn thành tốt việc phối hợp với chuyên môn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Viện CNCĐ. Trong thời gian tới, hy vọng Công đoàn Viện tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bám sát nhiệm vụ chính trị của Viện CNCĐ; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua; tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ; tập hợp tâm tư, nguyện vọng, bức xúc, khó khăn của đoàn viên…

 

Ảnh đ/c Vũ Minh Tiến - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VCNCĐ

     

     Đồng chí Hoàng Thanh Xuân đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Ban Chấp hành công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Viện thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Viện cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Viện CNCĐ được giao phó.

 

Ảnh đ/c Hoàng Thanh Xuân,

Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn các cơ quan đơn vị trực thuộc TLĐLĐVN

 

  Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 2 đồng chí và bầu 02 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ảnh BCH khóa mới

(nguồn: Viện Công nhân và Công đoàn)

LÊ KIM  -  Thứ tư, 31/05/2023

Top