Nghiên cứu Tác động của sự chuyển đổi của ngành Điện đến người lao động

Ngày đăng: 16/08/2020 Bản in

Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Nhân dân Úc vì Y tế, Giáo dục và Phát triển Hải ngoại (APHEDA) triển khai nghiên cứu “Tác động của sự chuyển đổi của ngành Điện đến người lao động" tại các trung tâm năng lượng điện lớn của cả nước ở cả 3 miền Bắc Trung Nam.

Các đoàn nghiên cứu do đ/c Nhạc Phan Linh - Phó Viện trưởng IWTU và đ/c Hồ Thị Kim Ngân - Phó trưởng Ban QHLĐ dẫn đầu

Top